Coaching Counseling

Ik ben Susanne Andriessen.

 

Naast mijn werk als bedrijfsarts wilde ik mij verder ontwikkelen als Coach Counselor.

Vanaf 1998 heb ik mij na de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen gespecialiseerd tot bedrijfsarts en in 2015 heb ik de opleiding tot Integratief Coach Counselor (Professioneel level) bij De Nederlandse Academie voor Psychotherapie afgerond.

 

Mijn belangrijkste drijfveer is mijn interesse in de mens waarbij veranderprocessen van een individu mij fascineren.

 

Bij de begeleiding van mensen zie ik graag dat de persoon uiteindelijk vanuit eigen kracht gaat onderzoeken en (her)ontdekken zodat de persoonlijke doelen behaald kunnen worden. Dit sluit aan bij de nieuwe definitie van gezondheid, deze luidt:

 

Gezondheid is als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Hierbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen van essentieel belang (Huber, 2012).

 

Mensen met wie ik werk omschrijven mij als gedreven, doelgericht, rustig en warmhartig.